Halaman

Cari aja disini yaa...!

Sabtu, 28 April 2012

Nining Meida and Adang Cengos_Anjeun

Lirik

Teu aya deui, nu mikancinta iwal
anjeun
Teu aya deui, nu mikamelang
iwal anjeun
Pangnyaahna sadunya,
pangbageurna sadunya iwal
anjeun
Anu heman tur daria, anu jangji
satia ngan ukur anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hate bagja bisa papanggih
jeung anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hate reugreug aya sagigireun
anjeun
Ngan saeutik hanjakalna
Lamun tepang osok ngajak
rurusuhan
Dasar kudu kanyahoan
Horeng anjeun geus rimbitan
Teu aya deui nu jadi pikir iwal
anjeun
Teu aya deui nu kagundamkeun
iwal anjeun
Inggis beunang ku batur
Inggis bogoh ka batur, iwal
anjeun
Unggal peuting babacaan
Mapatkeun pelet asihan husus
keur anjeun
Duh aduh aduh aduh
Kurang dahar, kurang sare mikir
anjeun
Duh aduh aduh aduh
Hayang deukeut, hayang
geugeut...Ngan jeung anjeun
Dasar kudu kanyahoan
Ngirim surat salah ngasupkeun
eusina
Gurat sial jeung cilaka
Putus ka ditu ka dieu.

Download
Anjeun.mp3

Anjeun.3gp